Журнал «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» є рецензованим міжнародним виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Видання розраховано на фахівців у різних галузях сучасної лінгвістики, а також науковців вищих навчальних закладів. Окремі випуски присвячені ювілейним датам у мовознавстві. Тематика корелює з актуальною проблематикою мовних комісій Міжнародного комітету славістів. Члени редакційної колегії є провідними фахівцями в галузі славістики.

Рік заснування: 2000. Електронна версія: 2015

Тематика: висвітлення теоретичної та прикладної аспектології сучасної лінгвістики.

Проблематика: актуальні проблеми розвитку лінгвістики та мовної комунікації. У Збірнику презентуються результати досліджень із таких лінгвістичних галузей: історії і стилістики, теорії і філософії мови, медіалінгвістики, лінгвістичної експертології і юрислінгвістики, бізнесової і політичної лінгвістики та ін. сучасних напрямів лінгвістики.

Головний редактор:  Лариса Шевченко ORCID

Індексація та архівування:
BRILL
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
Index Copernicus International (ICI)
OUCI (Open Ukrainian Citation Index)
Research Bib 
ROAD
UlrichsWEB
Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

ISSN: 2311-2697 (Print), 2523-4870 (Online)

 З 2018 р. статтям присвоюється DOI

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5755 від 15.01.2002 р. Перереєстровано: Свідоцтво про державну реєстрацію : КВ № 24318-14158ПР від 24.01.2020 р.

Фахова реєстрація: Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 р., № 1021. Категорія "Б" фахових видань України.

Науки:  філологічні (мовознавство) 

✅ Приклад оформлення див. тут

Періодичність: двічі на рік (електронна версія розміщується на сайті видання не пізніше 1 лютого та 1 липня кожного року)

Мови видання: українська, англійська

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Поточний номер

№ 48 (2024): Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика

ISSN: 2311-2697 (Print), 2523-4870 (Online)

Періодичність: двічі на рік 

Мови видання: українська, англійська

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2024.48

Опубліковано: 2024-06-27
Переглянути всі випуски