Правила подання матеріалів та оплата за публікацію

1. До Збірника подаються лише публікації, які раніше не були оприлюднені (частково чи повністю), відповідають тематиці та проблематиці видання, є оригінальними для сучасної лінгвістики.

2. Видання пропонує електронну подачу статей (через платформу OJS).
Комунікація ведеться через електронні пошти (apultp@univ.net.ua чи style_m_k@ukr.net)

✅ Приклад оформлення див. тут
✅ Завантажити шаблон статті

3. Видання платне. Вартість за публікацію - 1500 ₴ (50€). Фінансування авторів покриває роботу web-сайту наукового збірника, розміщення матеріалів у реферативних базах даних та друк паперової версії видання. 

4. Кожен Автор має:

  • ознайомитися з Етичною політикою видання перед поданням статті;
  • забезпечити новизну, достовірність та оригінальність результатів дослідження, коректно покликаючись на праці інших науковців;
  • не допустити будь-які прояви плагіату чи самоплагіату;
  • гарантувати, що стаття не була оприлюднена раніше чи запропонована для розгляду до іншого видання

5. Ми дотримуємося Комітету з етики в публікаціях (COPE), Етичного онлайн-ресурсу для редакторів видавництва Elsevier. Усі публікації ліцензовані на умовах Creative Commons Attribution 4.0 International License

6. Автор має бути зареєстрований у системі ORCID, а його здобутки мають бути представлені на наукових платформах, зокрема в системі Google ScholarВітаються публікації авторів, які мають ID в системах Publons (Web of Science) та Scopus Preview.

7. Редакція не розглядає реферативні статті, які не становлять загального інтересу й не містять перспективних висновків в контексті неолінгвістики та соціальних комунікацій. Кожна стаття проходить подвійне «сліпе» рецензування Рецензентами (див. Рецензування)

8. Середній час на рецензування – до 30 днів
Середній показник відмови у публікації - 34% (див. Причини відмови у публікації)