Етична політика

Етичний кодекс журналу «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика»:

1. Редакція журналу дотримується всіх етичних норм і правил, а також тих, що регламентовані діючим законодавством України.

2. Редакторська політика видання базується на принципах Комітету з етики в публікаціях (COPE) та Етичним кодексом університетської спільноти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатись на повні тексти статей, або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, не вимагаючи попереднього дозволу видавця чи автора.

3. Публікація в рецензованому журналі з точки зору методу і етики являє собою важливу частину дослідницької роботи. Зловживання з боку редакційної колегії, рецензентів і авторів, таким чином, ставлять під загрозу розвиток науки. У зв'язку з цим, дуже важливо дотримуватися етичних стандартів академічних видань.

4. Усі публикації ліцензовані на умовах Creative Commons Attribution 4.0 International License

5. Автори:

 • несуть повну відповідальність за подані до редколегії тексти статей, що повинні бути належним чином оформлені, містити актуальність і новизну дослідження;
 • підтверджують, що подана для розгляду стаття не була оприлюднена раніше (частково чи повністю);
 • відповідають за коректність використаних джерела та цитувань;
 • мають повідомити про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на зразок корпоративних, консалтингових або фінансових інтересів якої-небудь компанії тощо, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в рукописі (див. тут);
 • мають гарантувати відсутність контрактних стосунків або прав власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, що представлена в рукописі;
 • є правовласниками опублікованого матеріалу. Фінансування дослідження або загальний нагляд за роботою групи не є авторством.

 6. Редакція:

 • заохочує і підтримує наукову добросовісність і доброчесність, дотримується редакційної незалежності, надає пріоритетність обговоренню і дискусіям;
 • надає перевагу інтелектуальним стандартам і рівням матеріалів, а не фінансовій і політичній користі та комерційним міркуванням (див. ФІНАНСУВАННЯ);
 • не надають іншим особам ніякої інформації, пов’язаної із змістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці статті. Після остаточного
  позитивного рішення Редакції стаття публікується у журналі та розміщується на його вебсторінці мовою оригіналу, а також передається на відповідні електронні ресурси Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського та розміщується на веб-сайтах міжнародних науково-метричних баз;
 • дотримуються етичних аспектів роботи редакторів і членів редакції, що передбачено Кодексом редакторської етики та кращими практиками Комітету з етики в публікаціях (COPE).

 7. Рецензенти:

 • оцінюють рукопис без урахування етнічної, гендерної, релігійної, політичної приналежності авторів (див. тут);
 • мають забезпечувати принципи конфіденційності усіх матеріалів, що стосуються публікації;
 • оцінюють значимість наданих матеріалів для лінгвістики та соціальних комунікацій, що відбивають документально (див. Рецензування);
 • має враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли наданий йому рукопис близько пов’язаний з поточною або опублікованою його роботою. Якщо є сумніви, Рецензент має відразу повернути рукопис без рецензії, повідомивши Редакцію про зіткнення інтересів. 

8. За порушення етичних вимог редакційної колегії матеріал до друку не приймаєтьсяРецензії зберігаються протягом трьох років в Редакції. 

9. Політика конфіденційності.

 • редакция забезпечує повну анонімність у системі «Автор - Рецензент (и)». Рецензенти не можуть використовуати результати досліджень, представлених у статті;
 • імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх та технічних завдань; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам. 

10. Алгоритм усунення етичних порушень відповідає COPE, зокрема:

 • неправдивих чи сфальсифікованих даних (див. тут);
 • конфлікту інтересів автора / співавтора (див. тут);
 • етичних аспектів у публікації (див. тут);
 • проблемыи авторства та правил коректності отримання даних (див. тут);
 • підозри в неправдивій цитації або використання імені ученого в корисливих цілях (див. тут)

11. Статті членів Редакційної колегії проходять стандартну процедуру зовнішнього незалежного рецензування, організованого головним редактором. Члени редакційної колегії не беруть участі у розгляді власних рукописів.

12. Основні причини відмови у публікації:

 • порушення етичної політики видання;
 • невідповідність галузевому профілю видання;
 • плагіат та / або самоплагіат (див. Система Антиплагіат);
 • низька наукова якість статті (немає покликань на авторитетні світові праці, статті у реферативних базах, передусім Scopus та Web of Science);
 • відсутня актуальність і новизна дослідження;
 • не достатня база доведень отриманих наукових результатів, неповними чи нелогічними є висновки;
 • не коректне мовно-стилістичне та технічне оформлення.

13. Співпраця з читачами: