Етична політика

Етичний кодекс журнала «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика»:

1. Збірник наукових праць дотримується всіх етичних норм і правил, а також тих, що регламентовані діючим законодавством України.

2. Редакторська політика видання базується на принципах Комітету з етики в публікаціях (COPE), Етичного онлайн-ресурсу для редакторів видавництва Elsevier. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатись на повні тексти статей, або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, не вимагаючи попереднього дозволу видавця чи автора.

3. Публікація в рецензованому журналі з точки зору методу і етики являє собою важливу частину дослідницької роботи. Зловживання з боку редакційної колегії, рецензентів і авторів, таким чином, ставлять під загрозу розвиток науки. У зв'язку з цим, дуже важливо дотримуватися етичних стандартів академічних видань.

4. Усі публикації ліцензовані на умовах Creative Commons Attribution 4.0 International License

5. Автори:

 • несуть повну відповідальність за подані до редколегії тексти статей, що повинні бути належним чином оформлені, містити актуальність і новизну дослідження;
 • підтверджують, що подана для розгляду стаття не була оприлюднена раніше (частково чи повністю);
 • відповідають за коректність використаних джерела та цитувань;
 • мають повідомити про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на зразок корпоративних, консалтингових або фінансових інтересів якої-небудь компанії тощо, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в рукописі (див. тут);
 • мають гарантувати відсутність контрактних стосунків або прав власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, що представлена в рукописі;
 • є правовласниками опублікованого матеріалу. Фінансування дослідження або загальний нагляд за роботою групи не є авторством.

 6. Редакція:

 • заохочує і підтримує наукову добросовісність і доброчесність, дотримується редакційної незалежності, надає пріоритетність обговоренню і дискусіям;
 • надає перевагу інтелектуальним стандартам і рівням матеріалів, а не фінансовій і політичній користі та комерційним міркуванням (див. ФІНАНСУВАННЯ);
 • не надають іншим особам ніякої інформації, пов’язаної із змістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці статті. Після остаточного
  позитивного рішення Редакції стаття публікується у Збірнику та розміщується на його вебсторінці мовою оригіналу, а також передається на відповідні електронні ресурси Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського та розміщується на веб-сайтах міжнародних науково-метричних баз;
 • дотримуються етичних аспектів роботи редакторів і членів редакції, що передбачено Кодексом редакторської етики та кращими практиками Комітету з етики в публікаціях (COPE), Етичного онлайн-ресурсу для редакторів видавництва Elsevier.

 7. Рецензенти:

 • оцінюють рукопис без урахування етнічної, гендерної, релігійної, політичної приналежності авторів (див. тут);
 • мають забезпечувати принципи конфіденційності усіх матеріалів, що стосуються публікації;
 • оцінюють значимість наданих матеріалів для лінгвістики та соціальних комунікацій, що відбивають документально (див. Рецензування);
 • має враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли наданий йому рукопис близько пов’язаний з поточною або опублікованою його роботою. Якщо є сумніви, Рецензент має відразу повернути рукопис без рецензії, повідомивши Редакцію про зіткнення інтересів. 

8. За порушення етичних вимог редакційної колегії матеріал до друку не приймаєтьсяРецензії зберігаються протягом трьох років в Редакції. 

9. Політика конфіденційності.

 • редакция забезпечує повну анонімність у системі «Автор - Рецензент (и)». Рецензенти не можуть використовуати результати досліджень, представлених у статті;
 • імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього Збірника, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх та технічних завдань; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам. 

10. Алгоритм усунення етичних порушень відповідає COPE, зокрема:

 • неправдивих чи сфальсифікованих даних (див. тут);
 • конфлікту інтересів автора / співавтора (див. тут);
 • етичних аспектів у публікації (див. тут);
 • проблемыи авторства та правил коректності отримання даних (див. тут);
 • підозри в неправдивій цитації або використання імені ученого в корисливих цілях (див. тут)

11. Статті членів Редакційної колегії проходять стандартну процедуру зовнішнього незалежного рецензування, організованого головним редактором. Члени редакційної колегії не беруть участі у розгляді власних рукописів.

12. Основні причини відмови у публікації:

 • порушення етичної політики видання;
 • невідповідність галузевому профілю видання;
 • плагіат та / або самоплагіат (див. Система Антиплагіат);
 • низька наукова якість статті (немає покликань на авторитетні світові праці, статті у реферативних базах, передусім Scopus та Web of Science);
 • відсутня актуальність і новизна дослідження;
 • не достатня база доведень отриманих наукових результатів, неповними чи нелогічними є висновки;
 • не коректне мовно-стилістичне та технічне оформлення.

13. Співпраця з читачами: