Система Антиплагіат

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми української лінвгістики: теорія і практика» приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалася для публікації в інші журнали (див. Етична політика видання).

Відповідно до світових вимог до наукової доброчесності Редакція дотримується норм коректного покликання на наукові джерела.

Редакція використовує систему Антиплагіат для виявлення академічної недоброчесності, зокрема ліцензовані віртуальні програми Unicheck та / або iThenticate.

Передрук іноземних статей (фрагментів статей), оприлюднених раніше та / чи переклад цитат іншими мовами без належного бібліографічного покликання також вважаються плагіатом.Редакція перевіряє коректність покликань на сторінки першоджерела, невідповідність з якими вважається академічною недоброчесністю та може бути причиною для доопрацювання статті та / або її відхилення.

Самоплагіат (автоплагіат). Редакція не підтримує надмірне використання Автором окремих цитат і фрагментів інших його статей (допускається до 10% покликань на тексти, оприлюднені раніше). Будь-які випадки автоцитат мають бути підкріплені бібліографічними покликаннями.

Тексти, в яких виявлено плагіат (самоплагіат) без покликань на першоджерело, відхиляються.