Цілі та проблематика

Основна мета видання – комплексне висвітлення теоретичної та прикладної аспектології сучасної лінгвістики; розв’язання актуальних, перспективних, дискусійних питань мовознавства в його множинних дослідницьких парадигмах; висвітлення результатів новітніх досліджень та досягнень лінгвістики; сприяння розвитку вітчизняної лінгвістики, її теоретичних та практичних надбань у взаємозв’язку з іншими галузями соціогуманітарного знання, зокрема філософією, культурологією, соціальними комунікаціями, психологією, соціологією, історією та ін.

Цілі видання:

  • висвітлення теоретичної та прикладної аспектології сучасної лінгвістики;
  • сприяння розвитку неонапрямів лінгвістики в її синкретичних зв’язках і парадигмах;
  • популяризація результатів інноваційних лінгвістичних досліджень українських та зарубіжних учених;
  • обмін актуальною науковою інформацією між провідними лінгвістами України та славістичного світу;
  • впровадженняактуальних лінгвістичних ідей у практичне життя;
  • розвиток української лінгвістики в контексті світового соціогуманітарного простору.

Проблематика: актуальні проблеми розвитку лінгвістики та мовної комунікації. У Збірнику презентуються результати досліджень із таких лінгвістичних галузей: історії і стилістики, теорії і філософії мови, медіалінгвістики, лінгвістичної експертології і юрислінгвістики, бізнесової і політичної лінгвістики та ін. сучасних напрямів лінгвістики.

Найближчі перспективи розвитку Збірника: підвищення міжнародного визнання, зокрема за рахунок індексації статей журналу в наукометричних базах Web of Science, Scopus та інших, зростання індексу цитування (імпакт-фактору) тощо. Це передбачено Статутом та Редакційною політикою видання.

Головне завдання Збірника – репрезентація сучасних лінгвістичних ідей в українському / славістичному науковому контексті.

Головний принцип роботи Редакції – академічна доброчесність та прозорість, наукова об’єктивність, неупередженість до часткової тематики та / або окремих авторів, здорова фахова конкурентність, популяризація інноваційних напрямів лінгвістики.