Скарги та апеляції

1. Будь-яку скаргу чи апеляцію насамперед  розглядає головний редактор, який відповідає за журнал, та/або відповідальний редактор, який безпосередньо брав участь у редакційному процесі. Будь-яка скарга чи апеляція подається на офіційну пошту видання apultp@univ.net.ua

2. Головний редактор видання може залучити до розгляду двох членів редакційної колегії, які мають відповідний досвід участі в редакційних колегіях інших видань і своїм досвідом та знаннями можуть допомогти у врегулюванні спору та належному з’ясуванні обставин, описаних у зверненні, а також належному застосуванні редакційної політики та правил публікаційної етики журналу.  

3. Головний редактор має дотримуватися рекомендацій COPE, EASE та публікаційної етики.

4. Остаточне рішення про відмову у скарзі / апеляції не може бути скасовано чи оскаржено. Редакція не веде листування з авторами відхиленого рукопису після такого рішення.