Рецензенти

Тетяна Бовсунівська, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
ORCID GoogleID

Віктор Бріцин, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України) 
ORCID

Майя-Богуміла Вербенєц, канд. філол. наук (Республіка Польща)

Анатолій Висоцький, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова) 
ORCID GoogleID  

Костянтин Голобородько, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)
GoogleID

Джонг Йонгджу, PhD (д-р філософії) (Південна Корея)
(Сеульський національний університет)
GoogleID

Людмила Домилівська, канд. філол. наук, доц. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
ORCID ResearcherID  

Олена Івановська, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
GoogleID

Ян Капранов, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський національний лінгвістичний університет) 
ORCID ScopusID 

Ніна Корбозерова, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
ScopusID

Ігор Корольов, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
ScopusID GoogleID 

Лариса Кравець, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II)
ScopusID

Юлія Макарець, канд. філол. наук, доц. (Україна)
(Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова)
ORCID ScopusID

Олена Маленко, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди) 
ORCID

Юрій Мосенкіс, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
 ORCID ScopusID

Валентина Мусієнко, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Київський національний лінгвістичний університет)
GoogleID

Ольга Пʼятецька, канд. філол. наук, доц. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
ORCID ResearcherID GoogleID  

Олена Романенко, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
ORCID ResearcherID GoogleID  

Оксана Сліпушко, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
ORCID GoogleID  ScopusID

Ірина Смущинська, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
GoogleID

Олександр Стасюк, канд. філол. наук, доц. (Україна) 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
GoogleID

Олександр Стишов, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський університет імені Бориса Грінченка) 
ORCID GoogleID 

Галина Сюта, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Інститут української мови НАН України) 
ScopusID

Лариса Шевченко, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Український мовно-інформаційний фонд НАН України) 
ORCID GoogleID

Вероніка Ярмак, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України) 
ORCID GoogleID