Рецензенти

№38№39№40, №41, №42, №43, №44, №45:

Т.В. Бовсунівська, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
ORCID GoogleID

В.М. Бріцин, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України) 
ORCID

М.-Б. Вербенєц, канд. філол. наук (Республіка Польща)

А.В. Висоцький, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова) 
ORCID GoogleID  

К.Ю. Голобородько, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)
GoogleID

Джонг Йонгджу, PhD (д-р філософії) (Південна Корея)
(Сеульський національний університет)
GoogleID

Л.В. Домилівська, канд. філол. наук, доц. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
ORCID ResearcherID  

О.П. Івановська, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
GoogleID

Н.М. Корбозерова, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
ScopusID

І.Р. Корольов, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
ScopusID GoogleID 

Л.В. Кравець, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II)
ScopusID

Ю.С. Макарець, канд. філол. наук, доц. (Україна)
(Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова)
ORCID ScopusID

О.О. Маленко, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди) 
ORCID

Ю.Л. Мосенкіс, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
 ORCID ScopusID

В.П. Мусієнко, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Київський національний лінгвістичний університет)
GoogleID

О.В. Романенко, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
ORCID ResearcherID GoogleID  

І.В. Смущинська, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
GoogleID

О.С. Стасюк, канд. філол. наук, доц. (Україна) 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
GoogleID

О.А. Стишов, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський університет імені Бориса Грінченка) 
ORCID GoogleID 

Г.М. Сюта, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Інститут української мови НАН України) 
ScopusID

В.І. Ярмак, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України) 
ORCID GoogleID