Доступ до публікацій нашого Збірника - безкоштовний. При цитуванні джерела електронне покликання з коректними бібліографічними даними є обов'язковим. Якщо статті, на яку покликається читач, присвоєно DOI, то його потрібно вказувати в кінці опису джерела. 

З Архівом видання можна ознайомитися тут

Якщо з технічних причин Ви не можете завантажити і / або переглянути статтю, то напишіть нам apultp@univ.net.ua