Корпус назв парфумерно-косметичних товарів та його параметризація

  • Yevheniia Nikiforova Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0001-6249-9781
  • Olena Popivniak Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0002-7998-7965
  • Elizaveta Galitska Київська гімназія № 86 "Консул" (Україна) https://orcid.org/0000-0002-0859-1322

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2022.45.81-108

 

Стаття висвітлює проблему дослідження парфумерно-косметичного номінативного регістру, втіленому у неймінговому корпусі. Дослідження здійснюється у мультиаспектному і мультиструктурному напрямках. Мультиаспектні особливості розглядаються як номінативний і інформаційний напрямки. Мультиструктурна специфіка відображається у поєднанні
А-брендового (виробникового), В-базового (індивідуального),
С-родового (товарного), Д-функціонально-дескриптивного інтегрантів. Наступний рівень мультиструктурних особливостей пов'язаний із комбінуванням інтегрантів у більші структури-інтегратори. Інтегратори об'єднуються у більші корпуси номінативних товарних одиниць. Власне корпус складається з таких семантичних компонентів як квантифікатори, кваліфікатори, детермінанти. Корпус номінативних інтеграторів забезпечує виокремлення товарних одиниць і демонструє залучення певних номінативних засобів, а також певні семантичні відтінки соціальної стратифікації. Залучення номінативного регістру також відображене в структурі корпусу. Товарні одиниці асоціюються з їхніми номінативними інтеграторами. Процес дослідження номінативного корпусу складається з двох стадій селекції. На першій стадії селекції було виокремлено 54 класи товарних одиниць. На другій стадії було здійснено редукцію корпусу до 13 класів ольфакторних і колоративних товарів. Параметри, що було виокремлено у процесі параметризації можуть бути кількісними і якісними у їхньому взаємному функціонуванні і кореляції. Якість і кількість віддзеркалені у товарних типах, номінативних засобах, номінативному регістрі. Корпус товарних номінативних одиниць є інформаційною базою товарної продукції. Інформаційне ядро сформоване двома підгрупами. Перша підгрупа подає інформацію про ольфакторні характеристики, аромати, пахощі. Друга містить інформацію про оптичний ефект, забарвлення, тинькування, маскування.

Ключові слова: інтегрант, інтегратор, параметризація, номінативний корпус, товарна одиниця.

Інформація про авторів: Нікіфорова Євгенія Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Попівняк Олена Олексіївна – кандидат філологічних наук; асистент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Галицька Єлизавета Анатоліївна – кандидат філологічних наук, вчителька англійської мови; Київська гімназія №86 "Консул".

Електронна адреса: elt.nikiforova@gmail.com, olenapopivniak@ukr.net, liza-g@ukr.net

Опубліковано
2022-12-24
Розділ
СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА В ІДЕЯХ І ДОСЛІДНИЦЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##