Особливості розвитку усного мовлення у іноземних студентів

  • Olga Zlotnyk-Shagina Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Київський інститут музики імені Р.М. Глієра (Україна) https://orcid.org/0000-0003-4367-7532

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2021.43.148-162

У статті розглянуто усне мовлення як один із основних засобів у процесі вивчення української мови для іноземних студентів, для яких розвиток усного мовлення є домінатним аспектом. Для студентів-іноземців розвиток усного мовлення при вивченні української мови є найважливішим аспектом. Без комунікативно-стилістичного аспекту неможливо повноцінно опанувати українську мову. Існує безліч різних методів та методик розвитку мовлення для іноземних студентів, наприклад, українська література тісно пов'язана з мовою та культурою українського народу, а українська мова виступає певним вербалізованим кодом української нації, що ідеально підходить для розвитку усного мовлення іноземних студентів. Міждисциплінарний підхід до вивчення мови у іноземних студентів допомагає сформувати професійное уявлення про сутність комунікативної діяльності, природу, компоненти і форми комунікації, пізнати особливості вербальних та невербальних маркерів спілкування, про вплив національно-культурних чинників на процес комунікації як у професійній, так і повсякденній діяльності. Оскільки усні доповіді та презентації стають основними формами перевірки знань у вищій школі, важливо з'ясувати, які навички усного спілкування студентів необхідні для успішного функціонування в науковому стилі. Таким чином, ця стаття спрямована на виявлення та опис оцінки студентами власних навичок усної наукової (академічної) української мови. Усне мовлення дозволяє сформувати у студентів цілісне уявлення про природу та функції комунікації у суспільстві, про технічні засоби комунікації, ознайомлює студентів-іноземців з основними законами та правилами спілкування, з вербальним та невербальним кодом комунікації, видами комунікативних бар'єрів, розширює активний і пасивний лексичний запас у сфері фахового мовлення іноземних студентів-філологів; формує елементарні практичні навички, необхідні для спілкування у сфері міжкультурної комунікації; підвищує загальноосвітній та культурний рівень студентів-іноземців. У статті подані варіанти розвитку усного мовлення та представленні варіанти авторських вправ, які сприяють швидкому вивченню української мови як іноземної та розвитку усного мовлення.

Ключові слова: усне мовлення, вивчення української мови як іноземної, аудіювання, говоріння, діалог, монолог, письмова мова, читання, письмо.

Інформація про автора: Злотник-Шагіна Ольга Олександрівна –кандидат філологічних наук, доцент; Київський інститут музики імені Р.М.Глієра; асистент кафедри української та російської мов як іноземних; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: ozlotnik@bigmir.net

Опубліковано
2021-12-28
Розділ
АВТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД НА АКТУАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПИТАННЯ