Стандарти текстуальності товарних етикеток і упаковок

  • Iryna Kovalchuk Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0002-4740-4139
  • Olena Popivniak Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0002-7998-7965

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2021.43.22-41

Ця стаття пов'язана з номінацією харчових продуктів та напоїв. Особлива увага звертається на виявлення у товарних назвах ознак текстуальності. Назви напоїв і харчових продуктів вербалізують усі властивості, якісні та індивідуальні характеристики товарних об'єктів. Разом вони утворюють номінативний простір, що складається з чотирьох номінативних компонентів: брендового, індивідуального, родового і функціонально-дескриптивного. Усі ці номінативні компоненти формують тексти етикеток і упаковок. Чотири номінативні компоненти функціонують як відповідні текстові інформаційні блоки. Це означає, що назви на етикетках продуктів і напоїв об'єднують два простори. Першим простором є номінативний, який окреслюється інтегрованим номінативний комплексом. Комплекс охоплює чотири номінативні компоненти. Другим простором є інформаційний, що зберігає необхідний обсяг інформації і створює комунікативне підґрунтя. Інформаційний ядро зберігається у текстовому конструкті. Увесь обсяг розмежовується на чотири релевантні текстові блоки. Усі разом всі блоки формують текстові кордони, що окреслюють текстовий конструкт. Цей текстовий конструкт характеризується двома незалежними параметрами, що співіснують в інтегрованому номінативному комплексі – це когезія і когеренція.Когезія реалізується на лексичному рівні, використовуючи механізм повторення, що є окремим випадком реітерації. З іншого боку, повторення може бути повним (номінативна одиниця повторюється дослівно) або частковим (номінативна одиниця повторюється фрагментарно). Повторення може бути між суміжними блоками, що мають спільний кордон, а також між віддаленими блоками, що не мають спільного кордону розмежування. Спостерігаються специфічні ознаки у структурі функціонально-дескриптивного блоку. Пов'язано це з тим, що він функціонує як сукупність підблоків. Самі ці підблоки об'єднані у чотири кластери. Це засвідчує той факт, що опис товарних характеристик конструкцій до їхнього споживання, використання є доволі значущим у межах текстового корпусу етикеток і упаковок товарів. Результати цього дослідження розширюють набір номінативних одиниць, додаючи до вже звичних слова, словосполучення і речення ще одну номінативну одиницю,  що визначається як текст.  

Ключові слова: етикетка, напій, текстовий блок, текстовий підблок, упаковка, харчовий продукт.

Інформація про авторів: Ковальчук Ірина Валеріївна – кандидат філологічних наук; асистент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Попівняк Олена Олексіївна – кандидат філологічних наук; асистент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: irkov@hotmail.com; olenapopivniak@ukr.net

Опубліковано
2021-12-23
Розділ
СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА В ІДЕЯХ І ДОСЛІДНИЦЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##