Головний редактор:
Л.І. Шевченко, чл.-кор. НАН України, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
ORCID  GoogleID  ResearcherID  ScopusID

Відповідальний секретар:
Д.Ю. Сизонов, канд. філол. наук, доц. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
ORCID  GoogleID  ResearcherID  ScopusID

 

Редакційна колегія:

Б.М. Ажнюк, чл.-кор. НАН України, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України)
ORCID GoogleID

Ф.С. Бацевич, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Львівський національний університет імені Івана Франка)
ORCID GoogleID ScopusID

А. Брацкі, д-р гуманіт. наук, проф.  (Польща)
(Гданський університет; Київський університет імені Бориса Грінченка) 
ORCID

Л.П. Гнатюк, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
ORCID GoogleID

Дель Ґаудіо Сальваторе, PhD (д-р філософії), габілітований д-р, проф. (Італія | Україна)
(Київський університет імені Бориса Грінченка) 
ORCID ScopusID

В.В. Дубічинський, д-р філол. наук, проф. (Польща)
(Варшавський університет) 
ORCID GoogleID

С.Я. Єрмоленко, акад. НАН України, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Інститут української мови НАН України) 
ORCID GoogleID

А.П. Загнітко, чл.-кор. НАН України, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Донецький національний університет імені Василя Стуса)
ORCID GoogleID ScopusID

М. Каранфіловскі, д-р філол. наук, проф. (Північна Македонія)
(Університет ім. свв. Кирила та Мефодія в Скоп'є) 
ORCID

А. Кіклєвіч, д-р філол. наук, проф. (Польща) 
(Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині) 
ORCID GoogleID ResearcherID ScopusID

Т.Ю. Ковалевська, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Одеський національний університет імені І.І. Мечникова)
ORCID GoogleID ScopusID

Л.Ф. Компанцева, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Національна академія Служби безпеки України) 
ORCID ResearcherID ScopusID

О.В. Левко, канд. філол. наук, доц. (Україна) 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
ORCID GoogleID ResearcherID ScopusID

Г.П. Півторак, акад. НАН України, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України) 
ORCID GoogleID

Р.П. Радишевський, акад. НАН України, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
ORCID GoogleID ScopusID

С.К. Росовецький, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
ORCID GoogleID ScopusID

М.А. Собуцький, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Національний університет "Києво-Могилянська академія")
ORCID GoogleID 

Л. Тантуровска, д-р філол. наук, проф. (Північна Македонія) 
(Ss. Cyril and Methodius University in Skopje)
ScopusID  ResearcherID

О.О. Тараненко, чл.-кор. НАН України, д-р філол. наук, проф. 
(Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України) 
ORCID GoogleID ScopusID

Б. Тошович, д-р філол. наук, проф. (Австрія)
(Грацький університет імені Карла і Франца) 
ORCID GoogleID

 А. Фаловскі, д-р філол. наук, проф. (Польща)
(Ягеллонський університет) 
ORCID ScopusID

В.А. Широков, акад. НАН України, д-р техн. наук, проф. (Україна)
(Український мовно-інформаційний фонд НАН України)
ORCID GoogleID