Головний редактор:
Лариса Шевченко, 
чл.-кор. НАН України, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
ORCID  GoogleID  ResearcherID  ScopusID

Відповідальний секретар:
Дмитро Сизонов, канд. філол. наук, доц. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
ORCID  GoogleID  ResearcherID  ScopusID

 

Редакційна колегія:

Богдан Ажнюк, чл.-кор. НАН України, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України)
ORCID GoogleID

Флорій Бацевич, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Львівський національний університет імені Івана Франка)
ORCID GoogleID ScopusID

Артур Брацкі, д-р гуманіт. наук, проф.  (Польща)
(Гданський університет) 
ORCID  ScopusID

Лідія Гнатюк, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
ORCID GoogleID ScopusID

Дель Ґаудіо Сальваторе, PhD (д-р філософії), габілітований д-р, проф. (Італія)
(Університет Салерно) 
ORCID ScopusID

Володимир Дубічинський, д-р філол. наук, проф. (Польща)
(Варшавський університет) 
ORCID GoogleID

Світлана Єрмоленко, акад. НАН України, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Інститут української мови НАН України) 
ORCID GoogleID

Анатолій Загнітко, чл.-кор. НАН України, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Донецький національний університет імені Василя Стуса)
ORCID GoogleID ScopusID

Алєксандр Кіклєвічд-р філол. наук, проф. (Польща) 
(Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині) 
ORCID GoogleID ResearcherID ScopusID

Тетяна Ковалевська, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Одеський національний університет імені І.І. Мечникова)
ORCID GoogleID ScopusID

Лариса Компанцева, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Національна академія Служби безпеки України) 
ORCID  ScopusID

Олександр Левко, канд. філол. наук, доц. (Україна) 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
ORCID GoogleID ResearcherID ScopusID

Григорій Півторак, акад. НАН України, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України) 
ORCID GoogleID

Ростислав Радишевський, акад. НАН України, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
ORCID GoogleID ScopusID

Михайло Собуцький, д-р філол. наук, проф. (Україна)
(Національний університет "Києво-Могилянська академія")
ORCID GoogleID 

Даля Марія Станчєнє, габілітований д-р гуман. наук, проф. (Литва)
(Клайпедський університет)
ORCID GoogleID  ScopusID 

Лідія Тантуровска, д-р філол. наук, проф. (Північна Македонія) 
(Університет ім. свв. Кирила та Мефодія в Скоп'є)
ScopusID  ResearcherID

Олександр Тараненко, чл.-кор. НАН України, д-р філол. наук, проф. (Україна) 
(Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України) 
ORCID GoogleID ScopusID

Бранко Тошович, д-р філол. наук, проф. (Австрія)
(Грацький університет імені Карла і Франца) 
ORCID GoogleID

 Адам Фаловскі, д-р філол. наук, проф. (Польща)
(Ягеллонський університет) 
ORCID ScopusID

Володимир Широков, акад. НАН України, д-р техн. наук, проф. (Україна)
(Український мовно-інформаційний фонд НАН України)
ORCID GoogleID