Журнал «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» є рецензованим міжнародним виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Журнал пропонує своїм читачам теоретичні та емпіричні роботи, які становлять інтерес для широкого загалу інтелектуалів, а не тільки для вузького кола науковців. Видання розраховано на фахівців у галузях філології, соціальних комунікацій, філософії, культурології, психології, соціології, історії та інших соціогуманітарних дисциплін, а також науковців вищих навчальних закладів. Окремі випуски присвячені ювілейним датам в лінгвістиці. Тематика корелює з актуальною проблематикою мовних комісій Міжнародного комітету славістів.

Рік заснування: 2000. Електронна версія: 2015

Тематика: висвітлення теоретичної та прикладної аспектології сучасної лінгвістики.

Проблематика: актуальні проблеми розвитку лінгвістики та мовної комунікації. У Збірнику презентуються результати досліджень з таких лінгвістичних галузей: історії та стилістики, теорії та філософії мови, медіалінгвістики, лінгвістичної експертизи та юрислінгвістики, сугестивної та психолінгвістики, бізнесової та політичної лінгвістики та ін. сучасних напрямів лінгвістики.

Головний редактор:  Л.І. Шевченко ORCID ScopusID

Наукова індексація:
DOAJ
Index Copernicus
ERIH Plus
Ulrich'sWEB
Research Bib
Bibliographie Linguistique
«Україніка наукова»
Google Scholar
ROAD
OUCI (Open Ukrainian Citation Index)

ISSN: 2311-2697 (Print), 2523-4870 (Online)

 З 2018 р. статтям присвоюється DOI

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5755 від 15.01.2002 р. Перереєстровано: Свідоцтво про державну реєстрацію : КВ № 24318-14158ПР від 24.01.2020 р.

Фахова реєстрація: Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 р., № 1021. Категорія "Б" фахових видань України.

Спеціальність ДАК / міжнародна сертифікація:
філологічні науки (мовознавство) / language and linguistics
соціальні комунікації / social communication

Приклад оформлення див. тут

Періодичність: двічі на рік (електронна версія розміщується на сайті видання не пізніше 1 лютого та 1 липня кожного року)

Друкована та електронна версія Збірника представлена в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського та індексується системою "Україніка наукова"

Мови видання: українська, англійська

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Ліцензія Creative Commons
Журнал «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.