Ліцензування та реєстрація

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5755 від 15.01.2002 р. Перереєстровано: Свідоцтво про державну реєстрацію : КВ № 24318-14158ПР від 24.01.2020 р. Категорія "Б" фахових видань України.
Фахова реєстрація: Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 р., № 1021.

Ліцензійна політика журналу сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів. Усі публікації ліцензовані на умовах Creative Commons Attribution 4.0 International License. Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому науковому виданні.

Ліцензія Creative Commons

Автор залишає за собою право без узгодження з редколегією використовувати матеріали статті: (а) повністю або частково з освітньою метою; (б) для написання одноосібних дисертацій; (в) для підготовки тез, доповідей конференцій, а також презентацій. Покликання на збірник є обов’язковим. 

Автори мають право розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту Збірника) на:

  • cвоїх персональних web-ресурсах (web-сайти, web-сторінки, соціальні мережі, блоги тощо);
  • web-ресурсах установ, де працюють;
  • некомерційних web-ресурсах відкритого доступу.