Популярні статті

Боцман, А., & Дмитрук, О. (2019). Германські претерито-презентні дієслова та їх морфолого-семантичні особливості. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (39), 74-88. https://doi.org/10.17721/APULTP.2019.39.74-88

Левко, О. (2018). Формування аксіологічного статусу Томосу в українському релігійному медіадискурсі у світлі когнітивної лінгвістики та риторики. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (37), 89-105. https://doi.org/10.17721/APULTP.2018.37.89-105

Шевченко, Л. & Сизонов, Д. (2020). Текст як вербалізована свідомість в експертному аналізі. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (41), 8-23. https://doi.org/10.17721/APULTP.2020.41.8-23

Пʼятецька, О. (2017). Структурно-семантичний аналіз фразеологічних терміносполук у науковій мові сучасної економіки. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (34), 86-95. https://doi.org/10.17721/APULTP.2017.34.86-95 

Шевченко, Л. (2019). Українська дослідницька перспектива в контексті стилістичних дискусій XVI Міжнародного конгресу славістів. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (37), 7-19. https://doi.org/10.17721/APULTP.2018.37.7-19

Булах, М. (2020). Інтернет-мем як засіб інтертекстуальності. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (41), 105-118. https://doi.org/10.17721/APULTP.2020.41.105-118

Нікіфорова, Є., Білецька, Т. & Галицька, Є.  (2021). Взаємодія типів номінації у сфері парфумерно-косметичного неймінгу. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (42), 66-89. https://doi.org/10.17721/APULTP.2021.42.66-89

Аліева, А. (2019). Семантично-функціональні особливості лексики тавромахії в контексті когнітивного й лінгвокультурологічного підходів. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (37), 156-184. https://doi.org/10.17721/APULTP.2018.37.156-184

Сизонов, Д. (2019). Нові семантичні відтінки літературної фразеології: "Чорна рада" П. Куліша. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (39), 21-36. https://doi.org/10.17721/APULTP.2019.39.21-36

Дядищева-Росовецька, Ю. (2021). Методологічні замітки до комплексного лінгвофольклористичного аналізу поетики Мефодіївського перекладу Пісні над Піснями. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (42), 121-139. https://doi.org/10.17721/APULTP.2021.42.121-139