ISSN: 2311-2697 (Print), 2523-4870 (Online)

Періодичність: двічі на рік 

Мови видання: українська, англійська, російська

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Опубліковано: 2015-07-01

Весь випуск