Shevchenko, Larysa, і Dmytro Syzonov. Критерії диференціації усного та писемного тексту в лінгвоекспертизі. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no. 42 (Травень 20, 2021): 28-42. Accessed Листопад 29, 2021. https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/97.