Syzonov, Dmytro. Фразеологізм-заголовок як маніпулятивна домінанта медіатексту. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no. 40 (Вересень 20, 2020): 58-70. Accessed Листопад 29, 2021. https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/80.