Shevchenko, L., і D. Syzonov. Критерії диференціації усного та писемного тексту в лінгвоекспертизі. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 42, May 2021, pp 28-42, https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/97.