Bulakh, M. Інтернет-мем як засіб інтертекстуальності. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 41, Dec. 2020, pp 105-18, https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/91.