Snytko, O. Стратегічні наративи у системі механізмів протидії інформаційним впливам. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 40, Mar. 2020, pp 99-18, https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/83.