Rudiuk, L. Мовна особистість у сфері масмедіа: наукова інтерпретація та характерні ознаки. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 40, Mar. 2020, pp 86-98, https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/82.