Andreyeva, T. Оніми як ресурс для неологізації у ФБ-коментарях. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 39, Nov. 2019, pp 122-45, https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/74.