Botsman, A., і O. Dmytruk. Германські претерито-презентні дієслова та їх морфолого-семантичні особливості. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 39, Nov. 2019, pp 74-88, https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/71.