Yarmak, V. Особливості граматичного вираження минулого часу в коротких прозових формах сербського художнього дискурсу ХІХ–ХХ століть. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 39, Nov. 2019, pp 58-73, https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/70.