Levko, O. Формування аксіологічного статусу Томосу в українському релігійному медіадискурсі у світлі когнітивної лінгвістики та риторики. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 37, Feb. 2019, pp 89-05, https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/7.