Syzonov, D. Фразеологічні інновації в літературній мові: до проблеми стилістичного аналізу. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 33, Feb. 2017, pp 87-97, https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/46.