Syzonov, D. Функціонально-стилістична парадигма медійної фразеології. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 35, Feb. 2018, pp 56-69, https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/28.