Snytko, O. Кризові комунікації в інформаційному просторі України воєнної доби. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 46, June 2023, pp 18-48, https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/136.