Shevchenko, L. Лінгвістична іміджелогія: дослідницький потенціал. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 46, June 2023, pp 6-17, https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/135.