Bondarenko, V., A. Botsman, і O. Dmytruk. Відображення процесу анаплазії при формуванні майбутнього часу германських мов. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 45, Dec. 2022, pp 65-80, https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/131.