Stafiichuk, D. Функціональний аспект мовного сексизму в українських інформаційних масмедіа. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 45, Dec. 2022, pp 52-64, https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/130.