Tsvirkun, T. Засоби вербалізації цінностей у сучасних соціальних медіа. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 45, Dec. 2022, pp 39-51, https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/129.