Kalenych, V. Інтертекстуальність заголовкових комплексів у медіатекстах. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 44, June 2022, pp 130-46, https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/122.