Shevchenko, L. Ідеї та наукові концепції в персоналіях українсько-польського мовного пограниччя: професор Михайло Лесів. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 36, July 2018, pp 7-18, https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/12.