[1]
K. Karpova і T. Chaiuk, Збагачення словникового складу сучасної англійської мови шляхом словотворення (на матеріалі мови пандемії COVID-19), APULTP, no 41, pp 155-176, Груд 2020.