[1]
L. Shevchenko і D. Syzonov, Текст як вербалізована свідомість в експертному аналізі, APULTP, no 41, pp 8-23, Груд 2020.