[1]
D. Syzonov, Фразеологізм-заголовок як маніпулятивна домінанта медіатексту, APULTP, no 40, pp 58-70, Вер 2020.