[1]
L. Shevchenko і D. Syzonov, Юрислінгвістика в Київському університеті: прогнозована концептуальна модель, APULTP, no 43, pp 8-21, Груд 2021.