Syzonov, D. (2020) Фразеологізм-заголовок як маніпулятивна домінанта медіатексту, Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (40), pp 58-70. Available at: https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/80 (Accessed: 29Листопад2021).