Yarmak, V. (2019) Особливості граматичного вираження минулого часу в коротких прозових формах сербського художнього дискурсу ХІХ–ХХ століть, Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (39), pp 58-73. Available at: https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/70 (Accessed: 7Грудень2021).