Syzonov, D. (2017) Фразеологічні інновації в літературній мові: до проблеми стилістичного аналізу, Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (33), pp 87-97. Available at: https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/46 (Accessed: 25Липень2024).