Syzonov, D. (2018) Функціонально-стилістична парадигма медійної фразеології, Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (35), pp 56-69. Available at: https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/28 (Accessed: 29Березень2023).