Bondarenko, V., Botsman, A. і Dmytruk, O. (2022) Відображення процесу анаплазії при формуванні майбутнього часу германських мов, Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (45), pp 65-80. Available at: https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/131 (Accessed: 29Березень2023).