Tsvirkun, T. (2022) Засоби вербалізації цінностей у сучасних соціальних медіа, Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (45), pp 39-51. Available at: https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/129 (Accessed: 29Березень2023).