Dergach, D. (2022) Інтелектуалізація мови нових медіа: еволюція жанрової парадигми, Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (44), pp 48-67. Available at: https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/118 (Accessed: 7Грудень2022).