Shevchenko, Larysa, і Dmytro Syzonov. 2021. Критерії диференціації усного та писемного тексту в лінгвоекспертизі. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 42 (Травень), 28-42. https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/97.