Syzonov, Dmytro. 2020. Фразеологізм-заголовок як маніпулятивна домінанта медіатексту. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 40 (Вересень), 58-70. https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/80.