Yarmak, Veronika. 2019. Особливості граматичного вираження минулого часу в коротких прозових формах сербського художнього дискурсу ХІХ–ХХ століть. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 39 (Листопад), 58-73. https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/70.