Bondarenko, Valeria, Andriy Botsman, і Olga Dmytruk. 2022. Відображення процесу анаплазії при формуванні майбутнього часу германських мов. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 45 (Грудень), 65-80. https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/131.